Byť mladejším je poslanie...

DOVOLENKA

OD 25.9.2023 do 6.10.2023 som odcestovaný na dovolenke.
Nedovoláte sa mi, prosím Vás o využitie kontaktu e-mailom alebo cez sociálne siete "mladejší.sk".

ĎAKUJEM ZA POCHOPENIE