3 elementy mojej práce

Profesionalita


Už počas štúdia na herectve som sa učil pristupovať k svojej práci, ako profesionál. To znamená: príprava, tvorba, pracovitosť, dochvíľnosť a presnosť. To sú prvky, ktoré do svojej práce neustále vkladám a ktoré sú alfa a omega mojej práce. Pri svadbách to platí dvojnásobne. Je to Váš deň a Vy si musíte byť 100% istí, že pri Vás bude stáť profesionál, ktorý Vás nesklame.  Temperament


Človek má svoju prácu robiť tak trošku z láskou, tak trošku z radosťou a tak trošku z iskrou v oku. Temperament dodáva tomuto povolaniu tvorivosť, inakosť a vynájdenie sa v každej situácii, ktorá by ostatných zaskočila. Každá svadba je iná. Je Vaša. Temperament, kreativita a fantázia, ktorú používam, robí Vašu svadbu jedinečnou. Radosť z Vášho pocitu, úsmev z Vašej tváre a spokojnosť z Vašich očí je pre mňa inšpirujúca a posúva vpred.Zodpovednosť


Mojou úlohou a zároveň prácou na Vašej svadbe, je byť Vám nablízku, zabávať a sprevádzať Vás vaším veľkým dňom, tak ako ste si to naplánovali a predstavovali. Vy musíte myslieť na seba, svojich najbližších a najvzácnejších, ktorých na svadbe máte. Ja sa postarám o všetko ostatné. Preto k svojej práci pristupujem maximálne zodpovedne.